Game of the Day: LEGO Paper-Rock-Scissors

ชื่อ: LEGO Paper-Rock-Scissors
ชื่อไทย: เป่า ยิ้ง ฉุบ
ไอเดีย: พิจารณ์ เจริญศรี
ผู้พัฒนา: พิจารณ์ เจริญศรี
ระดับการศึกษา: เล่นง่าย เล่นได้ทุกระดับ
ประเภทเกม: Indoor และ Outdoor
คำอธิบาย: เล่นเกมนี้ใช้แทนการเป่า ยิ้ง ฉุบ โดยนำเลโก้มาประยุกต์เล่นกัน
วัตถุประสงค์: เพื่อหาผู้ชนะ หรือ ฝึกการหารตัวเลขอย่างง่าย
สิ่งที่เรียนรู้: การบวกและการหารตัวเลข
จำนวนผู้เล่น: ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (เหมาะกับจำนวนผู้เล่นที่ไม่เกิน 13 คน) เด็กๆ จะได้ท่องสูตรคูณถึงแม่ 13 ได้
อุปกรณ์ที่ใช้: เลโก้คละแบบ 1 ถุง
ระยะเวลา: 2-15 นาที ต่อ 1 เกม (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เล่น และกติกา)
วิธีการเตรียมการเล่น:
– ให้ผู้เล่นแต่ละคนเลือกตัวเลขที่ตนเองชอบ แต่ต้องห้ามซ้ำกัน โดยจำนวนตัวเลขที่เลือกจะต้องเท่ากับจำนวนคนที่เล่น
– ตกลงกติกาว่าถ้าหารแล้วได้เศษ เป็นเลขที่ตรงกับเลือก จะต้องออกไป สำหรับคนตัวเลขที่เท่ากับจำนวนคน ให้ตีความว่าคนนั้นเลือกเศษเป็นศูนย์
วิธีการเล่น:
– ให้ผู้เล่นแต่ละคนผลัดกันหยิบเลโก้ออกจากถุง จะหยิบเท่าไหร่ก็ได้ แต่ห้ามไม่ให้คนอื่นเห็น
– เมื่อหยิบครบทุกคน ให้นำจำนวนเลโก้ที่ทุกคนหยิบมารวมกัน
– จากนั้นก็หารด้วยจำนวนคนที่เล่น เช่น มีผู้เล่นทั้งหมด 6 คน ถ้ามีเลโก้รวมกัน 13 ชิ้น เมื่อหารก็จะได้เศษที่ 1 แต่มีผู้เล่นทั้งหมด 6 คน ถ้ามีเลโก้รวมกัน 12 ชิ้น เมื่อหารออกมาก็จะได้เศษ 0 (หมายความถึงผู้เล่นที่เลือกตัวเลขที่เท่ากับจำนวนคน) ผู้เล่นที่เลือกตัวเลขนั้นก็จะแพ้และต้องออกจากเกม
– เล่นไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีผู้ชนะเพียงคนเดียว
ข้อแนะนำ:
– อาจจะประยุกต์ให้ผู้เล่นสามารถเลือกตัวเลขซ้ำกันได้ :ซึ่งในรอบนั้นอาจจะมีผู้เล่นออกจากการแข่งขันมากกว่าหนึ่งคน หรือ ไม่มีผู้ใดออก็ได้
– ถ้าต้องการให้เกมจบโดยเร็ว อาจจะเปลี่ยนกติกาว่าถ้าหารตัวเลขออกมาได้เลขใด ผู้นั้นก็จะชนะไปเลย
– เกมจะยากมากขึ้น ถ้าจำนวนของผู้เล่นเพิ่มขึ้น เพราะตัวเลขที่เป็นตัวหารจะเพิ่มตามไปด้วย
– ในระดับเด็กที่โตขึ้น อาจจะมีการประยุกต์ในการนับปุ่ม แทนการนับ Bricks

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน การศึกษา, ประเทศไทย, Game of the Day คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s