Game of the Day: Skyscraper

ชื่อ: Skyscraper

ชื่อภาษาไทย: ตึกสูงเสียดฟ้า
ไอเดีย: เลโก้
ผู้พัฒนา: พิจารณ์
ระดับการศึกษา: ทุกระดับ
ประเภทเกม: Indoor
คำอธิบาย: รวมกันต่อเลโก้ให้สูงที่สุด และต้านทานการล้มด้วยการเป่า ภายในเวลาที่เท่าๆ กัน
วัตถุประสงค์: ต้องการเห็นความร่วมมือภายในกลุ่ม หาวิธีในการต่อเลโก้ให้สามารถตั้งได้สูงที่สุด และไม่ล้มลงง่ายเกินไป
สิ่งที่เรียนรู้: การทำงานเป็นร่วมกลุ่ม การออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์
จำนวนผู้เล่น: แบ่งกลุ่มเล่นเท่าๆ กัน
อุปกรณ์ที่ใช้: เลโก้จำนวนและแบบเท่าๆ กัน
ระยะเวลา: ประมาณ 10-15 นาที
วิธีการ:
– อธิบายกติกาของเกมนี้
– จับกลุ่มกันแล้วช่วยกันแสดงความคิดเห็นในการต่อ
– ช่วยกันต่อให้สูงที่สุด และไม่ล้มง่ายเมื่อถึงเวลาตัดสิน
ข้อแนะนำ:
– จำนวนและแบบเลโก้ที่เท่าๆ กัน เป็นหนึ่งในข้อจำกัดที่จะต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบกัน
– จำนวนของผู้เล่นในแต่ละทีมควรเท่ากัน แต่ถ้าจำนวนของผู้เล่นแต่ละทีมไม่เท่ากัน ก็จะไปมองในเรื่องของความสมานสามัคคี
– ถ้าต้องการเพิ่มความยาก อาจจะไม่เลือกใช้ Bricks พื้นฐาน อาจจะมีการผสมผสานของ Bricks แบบต่างๆ จะเพิ่มความน่าตื่นเต้นให้เพิ่มมากขึ้น

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน การศึกษา, ประเทศไทย, Game of the Day คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s