ชี้แจงรูปแบบของการส่ง Lesson Plan

เพื่อให้เกิดรูปแบบที่ใกล้เคียงและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผมจึงขออนุญาตให้โครงสร้างของ Lesson Plans และ Games ที่จะส่งมาหาผมมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน ผมจึงเสนอให้รูปแบบเป็นด้งนี้
ชื่อเรื่อง: ____
ระดับการศึกษา: ____
กลุ่มวิชา: ____
ผู้พัฒนา: ____ (ชื่อ-นามสกุล และสถาบัน)
คำอธิบาย: _____
วัตถุประสงค์: ___
อุปกรณ์ที่ใช้: ___
วิธีการ: ___
ระยะเวลา: ___
** ถ้ามีภาพประกอบจะดีมาก

เนื่องจากชมรม T-LUG เป็นผู้ดูและ Blog นี้ จึงขอให้ Lesson Plans และ Games จะต้องมีการนำเอาเลโก้มาประกอบในกิจกรรม ส่วนโรงเรียนที่ไม่มีเลโก้อาจจะประยุกต์ใช้อย่างอื่นได้ตามความเหมาะสมครับ

Games จะเน้นเพื่อความสนุกสนานมากกว่าสาระ

Lesson Plans จะเน้นสาระควบคู่กันไปกับความสนุกสนาน (มีความเป็นวิชาการมากกว่า)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ประเทศไทย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s