At First Glance: Hero Factory 3.0 ออกมาแล้ว


Hero Factory 3.0 กระป๋องสีเขียวอ่อนออกมาถึงเมืองไทยแล้วครับ สำหรับชุดกล่องเล็กราคา 399 บาท ซึ่งมีความสวยงามมากเมื่อเทียบกับ Hero Factory 2.0 (ที่มองดูทื่อๆ เหลี่ยมๆ ไปนิด) ขณะที่ใน Hero Factory 3.0 นั้นจะมีความเป็นเหลี่ยมน้อยลง เหมือนกับเลียนแบบสัตว์ต่างๆ
เนื่องจาก LEGO มีการแข่งขันทั่วประเทศด้วยชุด Hero Factory จึงให้เชื่อว่าชุด Hero Factory 3.0 นี้น่าจะขายได้ดีมากกว่าชุด 2.0 เพราะนอกจากการออกแบบได้อย่างสวยงามแล้ว ยังมีการทำ Promotion เพิ่มขึ้น ใครเป็นแฟน Hero Factory ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน At Glance, ประเทศไทย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s