LEGO101:การทำคลื่นด้วยการต่อไม่สนิท

เทคนิคนี้ได้มาจากไอเดียของคุณโอ๋ (สุชีพ) ในการแข่งขันเลโก้ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่เอาใจใส่ในรายละเอียดดูเผินๆ บางคนอาจจะมองว่ารีบต่อ งานไม่เรียบร้อย แต่ความจริงแล้วเป็นการทำให้เกิดความรู้สึกว่าน้ำขยับเป็นคลื่นเล็กๆ ครับ (จากภาพ จะเป็นบริเวณ Tile สีฟ้า)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ประเทศไทย, Lego101 คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s