Local News: ปิดโครงการ LEGO for Thai Flood ไปเป็นที่เรียบร้อย

สืบเนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมเมื่อปลายปี 2011 ชมรมเลโก้ประเทศไทย (T-LUG) ได้ตระหนักถึงปัญหาของเด็กๆในศูนย์อบยพว่าไม่มีอะไรทำในช่วงน้ำท่วม T-LUG ก็เลยติดต่อทางเลโก้ขอความอนุเคราะห์ โดยทำเป็นอภิมหาโครงการที่ชื่อ LEGO for Thai Flood ขึ้นมา แต่เนื่องจากกระบวนการล่าช้า ทำให้ต้องมีการปรับกลุ่มผู้รับมอบจากศูนย์อบยพมาเป็นโรงเรียน แม้ว่าจำนวนเลโก้ที่ได้รับมอบมาจะมีจำนวนมาก (600 ลัง) หรือ ประมาณ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะแจกจ่ายไปยังโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยได้ ทำให้ต้องมีกระบวนการคัดสรร โดย T-LUG ได้ร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ในการคัดเลือกและเป็นผู้แจกจ่ายเลโก้ในครั้งนั้น มีโรงเรียนที่ได้รับการแจกเลโก้ไปทั้งหมด 291 โรงเรียน และอพวชไว้ทำคาราวานวิทยาศาสตร์ ซึ่งกระบวนการในการแจกจ่ายเลโก้ไปนั้นได้เสร็จสิ้นลงในเดือนเมษายน 2013
จากความพยายามและการทำงานหนักของสมาชิก T-LUG สมาชิก T-LUG Kids ตลอดจนเจ้าหน้าที่อพวช ทำให้โครงการขนาดใหญ่นี้เสร็จสิ้นลงได้ ผม (พิจารณ์) ในฐานะของหัวหน้าโครงการ LEGO for Thai Flood ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ครับ
แม้โครงการ LEGO for Thai Flood จะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อย ทาง T-LUG อยากเห็นการต่อยอดของโครงการ LEGO for Thai Flood ด้วยการที่อยากเห็นครูผู้สอนได้นำเลโก้ไปใช้อย่างเต็มที่ จึงเสนอให้แต่ละโรงเรียน (ไม่จำกัดว่าจะต้องอยู่ในโครงการ LEGO for Thai Flood) ได้ส่งกิจกรรมที่ทำกันในชั้นเรียนที่ใช้เลโก้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน (ในวิชาใดก็ได้) โดยชมรม T-LUG จะมีการจัดประกวดกิจกรรมที่ใช้เลโก้ในการเรียนการสอน โดยจะเริ่มเปิดรับผลงานหลังจากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนการตัดสินและแจกรางวัลจะทำกันปลายปี
ผมอยากเห็นโรงเรียนหรือบุคคลสร้างสรรค์กิจกรรมที่ใช้เลโก้เป็นส่วนหนึ่งของการสอน ไม่ใช่ปล่อยให้เด็กเล่นกันตามมีตามเกิด หลังจากการจัดงานนี้เราอาจจะมีผลงานดีๆ ในกิจกรรมเสริมการสอนวิชาต่างๆ ซึ่งผลงานทั้งหมด จะถูก Upload ขึ้นใน Blog ของชมรมที่เรียกว่า T-LUG Kids เพื่อจะได้กระจายความรู้เหล่านี้ไปยังโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป
ชมรมไม่ได้มีรางวัลตอบแทนมากมาย แต่สิ่งเหล่านี้จะเป็นความภาคภูมิใจของครูผู้สอน ที่จะได้นำกิจกรรมที่ตนเองสอนในชั้นเรียน แล้วได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพ มีความน่าสนใจ และมีความคิดสร้างสรรค์ และได้รับการเผยแพร่ให้เพื่อนร่วมวิชาชีพได้นำไปใช้ต่อไป ผมจึงอยากจะขอความร่วมมือกับทุกท่านที่คลุกคลีกับนักเรียน และได้มีการใช้เลโก้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน อยากให้เข้าร่วมงานประกวดในครั้งนี้ สำหรับรายละเอียด ผมคงจะได้แจ้งให้ทราบต่อไปครับ

ประมวลภาพโครงการ LEGO for Thai Flood ตั้งแต่แรก

IMG_1145

ตัวแทนชมรม T-LUG ส่งมอบเลโก้ (ด้านหลัง) จำนวน 600 ลัง ให้กับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) โดยมีท่านรองผู้อำนวยการฯ (เสื้อขาว) เป็นผู้รับมอบ

Flood01

ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเปิดงาน การระดมแจกเลโก้เป็นรอบแรก

Flood02

ตัวแทนครูอาจารย์จากโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และอ่่างทอง กำลังนั่งรอช่วงเปิดงาน

Flood03

เลโก้และหนังสือรวมทั้งสื่อการเรียนรู้จาก อพวช ที่แจกจ่ายให้กับโรงเรียนต่างๆ

Flood04

ภาพกิจกรรมที่ชมรม T-LUG จัดให้กับกลุ่มครูอาจารย์ที่ได้รับการแจกจ่ายเลโก้ให้เห็นถึงการใช้งานเลโก้ที่หลากหลาย

Flood05

ภาพช่วงที่เจ้าหน้าที่อพวชช่วยแจกจ่ายสื่อการเรียนรู้และเลโก้ไปที่โรงเรียนต่างๆ

Flood06

ภาพสมาชิก T-LUG และสมาชิก T-LUG Kids หลังจากการทำ Workshop ที่ลพบุรีจบลง

Flood07

ภาพเด็กๆ กำลังชื่นชมกับเลโก้ที่ชมรม T-LUG แบ่งส่วนหนึ่งไปร่วมกับธนาคารกรุงศรีฯ

Flood08

ภาพ อพวชแจกสื่อการเรียนรู้ืั้ให้กับครูและอาจารย์ที่จังหวัดนนทบุรี

Fllood07

ภาพ อพวชแจกสื่อการเรียนรู้ืั้ให้กับครูและอาจารย์ที่จังหวัดปทุมธานี

อีกครั้งครับขอขอบคุณสมาิชิกชมรม T-LUG และสมาชิกโครงการ T-LUG Kids และเจ้าหน้าที่อพวชทุกท่านที่ทำให้โครงการดีๆ แบบนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เลโก้ทั้งหมดไปถึงมือเด็กๆ ด้วยความเรียบร้อย แม้ว่าจะมีอุปสรรคต่างๆ มากมาย

บทต่อไปคือ การจัดการประกวดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ

Advertisements
โพสท์ใน การศึกษา, ประเทศไทย | ใส่ความเห็น

Game of the Day: Race 3000+

3839-0000-xx-23-1

โรงเรียนหลายโรงเรียนอาจจะได้รับมอบเกมเลโก้ที่มากับลังเลโก้ที่ได้รับบริจาคในโครงการ LEGO For Thai Flood หนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเกม Race 3000 ที่เป็นเกมแข่งรถ ปกติเรามักจะต้องอ่านกติกาการเล่นเสียก่อนว่าเล่นเป็นอย่างไร แต่เนื่องจากคู่มือเป็นภาษาอังกฤษ อ่านแล้วอาจมีปัญหาไม่เข้าใจในบางเรื่อง พอเล่นแล้วก็อาจจะไม่สนุก วันนี้ผมจึงขอยกตัวอย่างเกม Race 3000 จากเกมเลโก้ในแง่มุมของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ชื่อ: Race 3000+
ชื่อภาษาไทย: แข่งวิบาก 3000
ไอเดีย: LEGO + พิจารณ์
ผู้พัฒนา: พิจารณ์ เจริญศรี
ระดับการศึกษา: ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ประเภทเกม: บอร์ดเกม เล่นในร่ม
คำอธิบาย: เป็นเกมที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และความรอบคอบของนักเรียน
วัตถุประสงค์: พัฒนาเกมใหม่ๆ เล่นกัน
สิ่งที่เรียนรู้: พัฒนากติกา ที่มีความรัดกุม ฝึกผู้เรียนให้มีความคิดรอบคอบ คิดให้จบและมีความคิดสร้างสรรค์
จำนวนผู้เล่น: 2-4 คน ตามจำนวนรถยนต์ที่มี (สีขาว สีน้ำเงิน สีแดง และสีเขียว)
อุปกรณ์ที่ใช้: เกม Race 3000
ระยะเวลา: 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมงสำหรับการเล่นเกม
วิธีการ:
– ให้อาจารย์นำเกม Race 3000 มา แล้วต่อลู่แข่งรถ
– ให้อาจารย์ต่อ Tile ลงบนลูกเต๋าให้ครบทุกหน้า
– ให้เด็กๆ จัดกลุ่ม และสร้างกติกาและวิธีการเล่น โดยใช้เวลา 15-30 นาที (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุและความสนใจ)
– ให้แต่ละกลุ่มมานำเสนอ และสาธิตการเล่นให้เพื่อนในชั้นเรียนได้ดูกัน
– การตัดสินในการออกแบบเกม จะดูที่
o เกมใดสนุกสนานตื่นเต้นมากกว่ากัน
o ไม่ซับซ้อนเกินไป ไม่ต้องจดจำมาก
o ไม่ใช้เวลาในการเล่นนานเกินไป
o แนวความคิดครบถ้วน เช่น
 จะทำอย่างไรในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนลู่แข่ง
 จะใช้ทางลัด (โค้งเหลือง) ได้เมื่อใด
 การเข้าเส้นชัย จะต้องได้แต้มพอดี หรือมากกว่านั้นได้
 จะต้องทำอย่างไรเมื่อเจอทางขาด
 จะทำอย่างไรเมื่อมีแถบขาวกั้น (Tile ขาว)
 ถ้าเดินไปเจอ แท่งดำ (Round Brick 1×1 สีดำ) จะต้องทำอย่างไร
ข้อแนะนำ:
– ช่วงที่ทำลู่แข่งรถนั้น ถ้าต่อเป็นครั้งแรก ลองต่อคล้ายภาพหน้ากล่องก่อน เมื่อเด็กๆ สามารถตอบคำถามพื้นฐานได้ ให้อาจารย์ลองปรับเปลี่ยนลู่แข่งรถให้เปลี่ยนไป และดูว่ากติกาเดิมยังสามารถนำไปใช้กับลู่แข่งใหม่ได้หรือเปล่า
– เนื่องจากเกมนี้จะมีทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ การออกแบบลู่แข่ง การคิดเกี่ยวกับลูกเต๋า และการคิดกติกาเกม แต่เนื่องจากช่วงแรก เราอาจจะทำเฉพาะการคิดกติกาเกมก่อน และค่อยขยายไปเรื่องอื่นๆ ตามมา ที่ไม่ต้องการให้เริ่มแรก คิดซับซ้อนเกินไป พยายามแยกให้เป็นส่วนๆ
– ไม่มีการปิดกั้นทางความคิดของเด็กๆ และไม่มีผิดไม่มีถูก สุดท้ายโรงเรียนของท่านจะมีเกมที่เล่นได้หลากหลายวิธี ไม่ซ้ำซากจำเจอีกต่อไป

ถ้าโรงเรียนใดได้รับบริจาคเกมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Race 3000 (ที่เริ่มจากเกมนี้เพราะผมได้มีโอกาสไปซื้อเกมนี้มือสองมา ก็เลยเกิดไอเดียขึ้น) และอยากให้ผมช่วยพัฒนาเป็นกิจกรรมก็ส่ง e-mail มาได้ครับ
e-mail: pijarn.c@hotmail.com
ภาพ: http://www.brickset.com

โพสท์ใน การศึกษา, Game of the Day | ใส่ความเห็น

Game of the Day: สนุกกับการเล่าเรื่องด้วยเลโก้-วิทยาศาสตร์เบื้องต้น

ชื่อ: สนุกกับการเล่าเรื่องด้วยเลโก้-วิทยาศาสตร์เบื้องต้น
ไอเดีย: ได้แรงบันดาลใจมาจากโรงเรียนวัดโคกพระ จังหวัดสิงห์บุรี
ผู้พัฒนา: พิจารณ์
ระดับการศึกษา: อนุบาล-ประถม
ประเภทเกม: Indoor
คำอธิบาย: เนื่อง ต้องการให้เด็กๆ มีความคิดและจินตนาการในเรื่องที่เป็นวิทยาศาสตร์ผ่านการต่อเลโก้
วัตถุประสงค์: ให้นักเรียนฝึกคิด จินตนาการผ่านการต่อเลโก้ และการเล่าเรื่องนั้นให้ผู้อื่นได้รับรู้
สิ่งที่เรียนรู้: ความคิดและจินตนาการในเชิงวิทยาศาสตร์ การเล่าเรื่อง การใช้ภาษาที่ถูกต้อง ความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก ทำให้เด็กๆ เกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองต่อขึ้นมา
จำนวนผู้เล่น: ไม่จำกัด อาจจะช่วยกันต่อเป็นกลุ่มๆ หรือ ทำแยก ขึ้นอยู่กับจำนวนเลโก้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณครู
อุปกรณ์ที่ใช้: เลโก้จำนวนหนึ่ง
ระยะเวลา: เวลาต่อประมาณ 20-30 นาที ให้นักเรียนเล่าเรื่องประมาณ 2-5 นาที
วิธีการ: คุณครูจะให้โจทย์กับนักเรียน เช่น ให้คิดและสร้างบ้านหนีน้ำจากเลโก้ ให้เวลานักเรียนในการต่อเลโก้ แล้วให้นักเรียนมาเล่าเรื่องที่ตนเองต่อว่าต่อเป็นเรื่องราวใด โดยที่คุณครูจะช่วยในเรื่องแนวคิดตามหลักวิทยาศาสตร์เข้าไป
ข้อแนะนำ:
– บางครั้งความสามารถในการต่อของนักเรียนอาจจะมีไม่มากนัก แต่เราไม่ได้สนใจความสามารถในการต่อเลโก้ แต่พยายามให้ความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดและจินตนาการของเด็กๆ

– คุณครูอาจจะต้องคิดโจทย์ในรูปแบบต่างๆ ที่เปลี่ยนไป เช่น สะพานขาด เราจะสร้างสะพานอย่างไร หรือ จะสร้างแปลงปลูกผักอย่างไรที่จะวางจุดปล่อยน้ำน้อยที่สุด หรือ การผันน้ำเข้าแปลงผักด้วยการปั่นจักรยาน เป็นต้น
– หลังจากที่ทำขึ้นมาด้วยเลโก้สำเร็จแล้ว กิจกรรมต่อไป อาจจะทดลองทำของจริงขึ้นมาก็ได้ แต่พยายามเน้นการใช้วัสดุ Recycle เพื่อพยายามปลูกจิตสำนักในการรักษ์สิ่งแวดล้อม

โพสท์ใน การศึกษา, ประเทศไทย, Game of the Day | ใส่ความเห็น

ประมวลภาพเลโก้จากโรงเรียนวัดโคกพระ สพป.สิงห์บุรี

หลังจากที่ได้ทำโครงการ LEGO for Thai Flood ในรุ่นแรกจบลง คุณครูเริ่มทยอยส่งงานมาให้ดูกัน คุณครูท่านนี้ส่งมาจากโรงเรียนวัดโคกพระ สพป.สิงห์บุรี
********************************************************

ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์นำเลโก้มาให้นักเรียนคิดสร้างบ้านลอยน้ำ

พี่ ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ช่วยกันสร้างบ้านลอยน้ำตามจินตนาการ

ช่วงพักกลางวันนักเรียนจะนำเลโก้มาสร้างสรรค์งานตามจินตนาการ

งานสำเร็จจากการจินตนาการของนักเรียน


********************************************************

ขอให้คุณครูท่านอื่นๆ ส่งผลงานเข้ามากันเยอะๆ ครับ จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับโรงเรียนอื่นๆ ครับ

ภาพและข้อมูล: คุณครูอุษา เสวกวิหารี

โพสท์ใน การศึกษา, ประเทศไทย | ใส่ความเห็น

Game of the Day: ใครก็ได้ช่วยบอกทางฉันที

ชื่อ: How do I go there?
ชื่อภาษาไทย: ใครก็ได้ช่วยบอกทางฉันที
ไอเดีย: พิจารณ์
ผู้พัฒนา: พิจารณ์
ความเป็นมา: ไอเดียนี้เกิดขึ้นตอนไปเดินที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เห็นมี Booth หนึ่งทำป้ายใหญ่มาก เป็น Layout ของเมือง คล้ายๆ กับเกม Sim City ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าคนจำนวนมากน่าจะมีปัญหาในการบอกทิศทาง แม้ว่าเราอาจจะคุ้นเคยกับสถานที่นั้นดีก็ตาม ประกอบกับในอนาคตเราจะมีคนต่างชาติเข้ามามากขึ้น เราควรที่จะรู้จักการอธิบายทิศทางให้กับคนอื่นให้เป็น
ระดับการศึกษา: ทั่วไป (เน้นเด็กประถม)
ประเภทเกม: สำรวจ แบบ Indoor
คำอธิบาย: เราจะใช้เลโก้แทนแผนที่ โดยการจำลองเป็น Layout ผังเมืองแบบง่ายๆ มีตึก มีช่องว่างเป็นถนน และวางตำแหน่ง Mini Figure แทนคนถามทาง และวางจุดหมายปลายทางเพื่อให้นักเรียนบอกขั้นตอนการเดินทางจากตั้งต้นไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว
วัตถุประสงค์: ต้องการให้ผู้เรียนสามารถบอกทางได้อย่างถูกต้อง
สิ่งที่เรียนรู้: ความสามารถในการบอกทาง เรียนรู้เรื่องทิศทาง เรียนรู้ที่จะสังเกต อาจจะช่วยให้เรียนรู้เรื่องของการอ่านแผนที่ด้วย
จำนวนผู้เล่น: นักเรียนที่จะมาเล่นอาจจะเป็นห้อง 1 ห้อง แล้วแบ่งเป็นกลุ่มๆ ช่วยกันคิดก็ได้
อุปกรณ์ที่ใช้:
1. Base Plate ขนาด 32×32 จำนวน 1 แผ่น (ถ้ามี base plate มากกว่านี้ หรือใหญ่กว่านี้ผังเมืองก็จะซับซ้อนมากขึ้น
2. Basic Bricks ไว้ต่อเป็นตึก หรือ ต้นไม้
3. Mini Figure 1 ตัว ไว้ใช้แทนคนถามทาง
4. Brick พิเศษ อาจจะเป็นธง ไว้เป็นจุดหมายปลายทาง
ระยะเวลา: เตรียมการประมาณ 20-30 นาที เวลาเล่นเกมตั้งแต่ 10 นาที ถึง 1 ชั่วโมง
วิธีการ:
การเตรียมการ
1. สร้าง Layout ของผังเมือง ลงบน Base plate 1 แผ่น โดยตัวตึกจะใช้ Basic Bricks เป็นหลัก กิจกรรมนี้ครูอาจจะไม่ต้องทำเอง แต่สามารถให้นักเรียนช่วยกันทำได้
2. วาง Mini Figure 1 ตัว ตรงจุดใดก็ได้ เป็นจุดเริ่มต้น
3. วาง Bricks พิเศษอีกชิ้นบน Layout ให้เป็นสัญลักษณ์ของจุดหมายปลายทาง
การเล่น
1. ให้ผู้เล่น (นักเรียน) เขียนขั้นตอน (Step-by-Step) ลงบนกระดาษ บอกให้ Mini Figures เดินไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วที่สุด
2. ครูผู้นำเกม นำขั้นตอนที่นักเรียนเขียนลงบนกระดาษมาอธิบายเปรียบเทียบกับนักเรียนแต่ละคน
3. ครูสามารถสรุปได้ว่าการบอกทิศทางสามารถทำได้หลายเส้นทาง แต่เราต้องการเส้นทางที่เร็วและสั้นที่สุด
ข้อแนะนำ:
1. เวลาบอกเส้นทาง ถ้าเป็นไปได้พยายามระบุสิ่งที่มีความชัดเจน สังเกตง่าย เช่น ป้ายบอกชื่อถนน เป็นต้น
2. พยายามกำกับในเรื่องของระยะทาง ไม่ใช่เวลา เช่น เราไม่ควรบอกว่าเดินไปกี่ก้าง เพราะการก้าวเท้าของแต่ละคนไม่เท่ากัน และควรจะบอกเป็นกิโลเมตรมากกว่าเวลา
3. ถ้า layout ที่ทำออกมามีรายละเอียด และซับซ้อนเหมาะกับอายุ เราอาจจะเก็บ Layout ไว้ เพียงแค่เปลี่ยนตำแหน่งและการหันหน้าหันหลังของ Mini Figure และตำแหน่งจุดหมายปลายทาง เราก็จะสามารถเล่นเกมนี้ได้เรื่อยๆ
4. เนื่องจากตำแหน่งใน Base Plate ไม่สามารถระบุเป็นระยะกิโลเมตรได้ ก็แนะนำให้นักเรียนระบุเป็นจำนวนปุ่มแทน

โพสท์ใน การศึกษา, ประเทศไทย, Game of the Day | ใส่ความเห็น

ขอเชิญเข้าชมผลงานเลโก้ฝีมือคนไทยในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2555

ชมรมเลโก้ประเทศไทยและสมาชิก T-LUG Kids ร่วมต่อเลโก้ เป็นมหกรรมน้ำ ที่ประกอบด้วยหลายส่วน น่าสนใจมากครับ งานนี้จัดที่ Bitec บางนา ตั้งแต่ 17-31 สิงหาคม 2555
ภาพ: พี่ธีรวัฒน์

 

โพสท์ใน ประเทศไทย | ใส่ความเห็น

Game of the Day: LEGO Paper-Rock-Scissors

ชื่อ: LEGO Paper-Rock-Scissors
ชื่อไทย: เป่า ยิ้ง ฉุบ
ไอเดีย: พิจารณ์ เจริญศรี
ผู้พัฒนา: พิจารณ์ เจริญศรี
ระดับการศึกษา: เล่นง่าย เล่นได้ทุกระดับ
ประเภทเกม: Indoor และ Outdoor
คำอธิบาย: เล่นเกมนี้ใช้แทนการเป่า ยิ้ง ฉุบ โดยนำเลโก้มาประยุกต์เล่นกัน
วัตถุประสงค์: เพื่อหาผู้ชนะ หรือ ฝึกการหารตัวเลขอย่างง่าย
สิ่งที่เรียนรู้: การบวกและการหารตัวเลข
จำนวนผู้เล่น: ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (เหมาะกับจำนวนผู้เล่นที่ไม่เกิน 13 คน) เด็กๆ จะได้ท่องสูตรคูณถึงแม่ 13 ได้
อุปกรณ์ที่ใช้: เลโก้คละแบบ 1 ถุง
ระยะเวลา: 2-15 นาที ต่อ 1 เกม (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เล่น และกติกา)
วิธีการเตรียมการเล่น:
– ให้ผู้เล่นแต่ละคนเลือกตัวเลขที่ตนเองชอบ แต่ต้องห้ามซ้ำกัน โดยจำนวนตัวเลขที่เลือกจะต้องเท่ากับจำนวนคนที่เล่น
– ตกลงกติกาว่าถ้าหารแล้วได้เศษ เป็นเลขที่ตรงกับเลือก จะต้องออกไป สำหรับคนตัวเลขที่เท่ากับจำนวนคน ให้ตีความว่าคนนั้นเลือกเศษเป็นศูนย์
วิธีการเล่น:
– ให้ผู้เล่นแต่ละคนผลัดกันหยิบเลโก้ออกจากถุง จะหยิบเท่าไหร่ก็ได้ แต่ห้ามไม่ให้คนอื่นเห็น
– เมื่อหยิบครบทุกคน ให้นำจำนวนเลโก้ที่ทุกคนหยิบมารวมกัน
– จากนั้นก็หารด้วยจำนวนคนที่เล่น เช่น มีผู้เล่นทั้งหมด 6 คน ถ้ามีเลโก้รวมกัน 13 ชิ้น เมื่อหารก็จะได้เศษที่ 1 แต่มีผู้เล่นทั้งหมด 6 คน ถ้ามีเลโก้รวมกัน 12 ชิ้น เมื่อหารออกมาก็จะได้เศษ 0 (หมายความถึงผู้เล่นที่เลือกตัวเลขที่เท่ากับจำนวนคน) ผู้เล่นที่เลือกตัวเลขนั้นก็จะแพ้และต้องออกจากเกม
– เล่นไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีผู้ชนะเพียงคนเดียว
ข้อแนะนำ:
– อาจจะประยุกต์ให้ผู้เล่นสามารถเลือกตัวเลขซ้ำกันได้ :ซึ่งในรอบนั้นอาจจะมีผู้เล่นออกจากการแข่งขันมากกว่าหนึ่งคน หรือ ไม่มีผู้ใดออก็ได้
– ถ้าต้องการให้เกมจบโดยเร็ว อาจจะเปลี่ยนกติกาว่าถ้าหารตัวเลขออกมาได้เลขใด ผู้นั้นก็จะชนะไปเลย
– เกมจะยากมากขึ้น ถ้าจำนวนของผู้เล่นเพิ่มขึ้น เพราะตัวเลขที่เป็นตัวหารจะเพิ่มตามไปด้วย
– ในระดับเด็กที่โตขึ้น อาจจะมีการประยุกต์ในการนับปุ่ม แทนการนับ Bricks

โพสท์ใน การศึกษา, ประเทศไทย, Game of the Day | ใส่ความเห็น